Juridiskie pakalpojumi

SIA „LD Risinājumi” juristi piedāvā visaptverošus juridiskos pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, lai palīdzētu izvērtēt katram klientam piemērotāko risinājumu.

Mēs piedāvājam dažādu dokumentu sagatavošanu, konsultācijas darījumu slēgšanā, ar tiesvedību saistīto jautājumu risināšanu, kā arī cita veida juridiskās konsultācijas.

Dažādu līgumu, vienošanos sagatavošana, pārbaude un koriģēšana pēc Jūsu pieprasījuma un individuālās situācijas.
 • Pirkuma pārdevuma līgumi
 • Dāvinājuma līgumi
 • Aizdevuma līgumi
 • Sadarbības līgumi
 • Maiņas līgumi
 • Īres līgumi
 • Nomas līgumi
 • Ķīlas līgumi
 • Rokasnaudas līgumi
 • Pakalpojumu līgumi
 • Uzņēmuma līgumi
 • Laulības līgumi
 • Darba līgumi
 • u.c.
Prasības pieteikumu, pieteikumu, apelācijas sūdzību un kasācijas sūdzību sastādīšana.
 • Parāda piedziņa
 • Zaudējumu piedziņa
 • Laulības šķiršana
 • Uzturlīdzekļu piedziņa
 • Paternitātes apstrīdēšana
 • Paternitātes noteikšana
 • u.c.
Palīdzība komerctiesību jomā:
 • jaunu uzņēmumu reģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
 • izmaiņu reģistrācijas dokumentu sagatavošana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram u.c.

SIA „LD Risinājumi“ juristi sniegs Jums nepieciešamo atbalstu un palīdzību darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, komunālo maksājumu samazināšanā,  kā arī dažāda satura iesniegumu, pretenziju, paskaidrojumu sagatavošanā valsts un pašvaldību iestādēm un Jūsu darījuma partneriem.