SIA “LD Risinājumi” ir uzņēmums, kas specializējas publisko iepirkumu jomā, juridisko konsultāciju sniegšanā būvniecībā, kā arī ir kompetenta institūcija darba aizsardzībā ar pieredzējušu darbinieku komandu, kas veic darba aizsardzības pakalpojumus privātos un pašvaldību uzņēmumos. Mūsu komandā strādā pieredzējuši darbinieki ar augstāko izglītību jurisprudencē, darba aizsardzībā un medicīnā.

Uzņēmums ir sertificēts atbilstoši ISO 9001-2009 prasībām, kas dod garantiju pakalpojuma sniegšanai visaugstākajā kvalitātē Jūsu uzņēmumā. Pakalpojuma nodrošināšanā tiek piesaistīti iepirkumu speciālisti ar ilgstošu pieredzi iepirkumu organizēšanā, juristi ar pieredzi būvniecības likumdošanā, speciālisti darba aizsardzībā un arodslimību ārsts, kas dot iespēju sniegt viskvalitatīvāko pakalpojumu uzņēmumam, izvērtējot medicīniskos aspektus uz darbinieku veselību, ņemot vērā riska faktoru iedarbību uz darbinieku organismu.

Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti speciālisti ugunsdrošības jautājumos, kā arī laboratorijas laboratorisko mērījumu veikšanai (ārsti, Rīgas Stradiņa universitātes laboratorija) jo mums ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte.